Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Privacy - Sign In Marketing
Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Privacy


Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to FVRT_Media::set_query_mime_types() expected to be a reference, value given in /home/juanvdm107/domains/signinmarketing.eu/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Sign In Marketing is ervan bewust dat persoonsgegevens zoals namen en geboortedata uitermate belangrijk zijn voor de privacy van onze gebruikers. Sign In Marketing zal dergelijke persoonlijke informatie nooit bekendmaken of ongevraagd verzamelen wanneer u de website  bezoekt. Wij kunnen statistische trends met betrekking tot onze website analyseren, maar zullen hiertoe in geen geval persoonlijke informatie gebruiken. Wanneer dergelijke informatie wordt verzameld, zullen wij dit vermelden, en zal de verzamelde informatie behandeld worden overeenkomstig punten 1 tot en met 4 hieronder. Hoewel u de meeste plaatsen op onze website kunt bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken, dient u te weten dat bepaalde diensten misschien niet voor u toegankelijk zijn.

Voor een betere dienstverlening aan gebruikers die onze website geregeld bezoeken, kunnen wij een beroep doen op “cookies”. Wanneer een gebruiker de eerste keer naar onze website surft, wordt een identificatiemerk of “cookie” verzonden naar de cookie-enabled browser. Wanneer deze gebruiker later naar onze website terugkeert, meldt dit identificatiemerk ons dat het om dezelfde gebruiker gaat. Zolang u uw persoonsgegevens niet invoert, kunnen wij u niet identificeren en blijft u anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat een bericht wordt weergegeven wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies automatisch worden geweigerd.

Wanneer wij persoonlijke informatie over u verzamelen, wordt deze voor de volgende mogelijke doeleinden gebruikt: voor commerciële doeleinden (prospectie, klantenbeheer), dienst na verkoop, garantie, veiligheid. We verzamelen alleen de informatie die nodig is voor dit voorgenomen gebruik.
Sign In Marketing behandelt persoonlijke informatie correct, en zal dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, uitgezonderd: wanneer wij van een rechtbank, een rechterlijke instantie of een andere officiële instantie bevel krijgen deze informatie te verstrekken of openbaar te maken. Als onze contractanten persoonlijke informatie nodig hebben om de activiteiten met betrekking tot het beheer van onze website en het uitvoeren van enquêtes die wij hebben besteld, zullen wij hen deze informatie verschaffen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdracht, en nadat we met hen een overeenkomst ter bescherming van geheime informatie hebben gesloten. In uitzonderlijke omstandigheden die hierboven niet vermeld worden. Wanneer wij uw toestemming verkrijgen om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan derden, zullen wij bindende contracten sluiten en alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de derden deze informatie verspreiden.
Als u wenst dat uw informatie openbaar gemaakt, gecorrigeerd, toegevoegd of gewist wordt zodat u geen reclame meer krijgt, moet u contact met ons opnemen via de pagina Contact op onze website. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.
Sign In Marketing zal zich houden aan alle toepasselijke wetten en normen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bijhouden, en zal onze beleidslijnen betreffende de hierboven beschreven punten blijven herzien en verbeteren.

Cookies

Sign In Marketing is verantwoordelijk voor deze website en is de databeheerder. In dit cookiebeleid wordt uiteengezet hoe gegevens worden verwerkt via het gebruik van deze website en alle andere elektronische communicatienetwerken die door Sign In Marketing worden verschaft. Als u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of met betrekking, gelieve dan contact op te nemen via signinmarketing.be@gmail.com

De verzamelde informatie

Onze websites zijn doorgaans zodanig ontworpen dat het aantal persoonsgegevens dat wordt verzameld, tot een minimum wordt beperkt. Bijgevolg vragen wij enkel die informatie die vereist is om de bezoekers een maximum aan service te kunnen bieden. Door de diensten op deze website te gebruiken en/of door dit beleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in dit beleid vermelde doeleinden. Wij beschikken over de gepaste veiligheidsmaatregelen om uw (gevoelige) informatie online en offline te beschermen.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u verschaft door de verschillende diensten op de website te gebruiken, bijv. formulieren. Deze informatie omvat gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en enkele andere facultatieve gegevens over uzelf, zoals aangegeven.

Wij kunnen ook automatisch bijkomende informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek “Het gebruik van cookies” hieronder.

Het gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies alsook cookies van derden zoals diegene die in de onderstaande tabel worden beschreven. De cookies van derden verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een minibestandje (doorgaans letters of cijfers) dat wordt gedownload op een apparaat (bijv. pc of draagbare apparaten zoals een laptop, iPhone, iPad, Android of andere smartphone) en dat informatie opslaat op uw harde schijf/flash drive of browser zodat onze website u herkent wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om onze website beter af te stemmen op uw behoeften wanneer u onze website bezoekt.

 

Derde partij

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door een externe vennootschap (‘Google’). Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren, alsook om een aantal belangrijke functies in de Google Analytics rapporten aan te geven. Google Analytics installeert of updatet cookies alleen om gegevens te verzamelen die vereist zijn voor de rapporten.

De informatie die deze cookies over uw gebruik van onze website genereren en uw huidige IP-adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google gebruikt deze informatie namens ons om te beoordelen hoe u deze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verkregen, wordt niet gelinkt aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google cookies weigeren of blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval kunt u wel niet alle mogelijkheden van onze website benutten. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op de Google website downloaden en installeren. Gelieve te noteren dat de website gebruikmaakt van Google Analytics met de ‘anonymizeIp’ methode en dat uw IP-adres, voor het wordt opgeslagen, door het laatste octet wordt ingekort om identificatie te vermijden.

 

Local shared objects

Naast cookies, verzamelt ook Adobe Flash informatie, die ‘local shared objects’ genoemd worden. De website maakt weinig tot geen gebruik van Flash video’s en zorgt ervoor dat deze local shared objects niet gebruikt worden om informatie over de bezoeker op te slaan.

 

Cookies verwijderen of blokkeren

Cookies zijn nuttig om ons te helpen u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt zodat u uw paswoord en gebruikersnaam bijv. niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u naar een website gaat.Cookies kunnen ook gebruikt worden om de pagina’s te merken die u bezoekt en de voorkeuren op te slaan die u tijdens dat bezoek selecteert. Hierdoor kunnen wij uw beleving versterken en onze websites verbeteren.

Voor meer informatie over cookies klikt u op de volgende link: www.whatarecookies.com

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt ‘verplicht’ is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

Indien u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt

– Internet Explorer:Cookies blokkeren of toestaan

– Chrome: Uw cookies en sitegegevens beheren

– Firefox: Cookies die websites gebruiken

– Safari: Manage cookies

Indien u cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.

Recht op toegang

U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden (daarvoor kunnen wij u een kleine bijdrage aanrekenen indien de wet dat toestaat) en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren alsook om uw recht op verwijdering, rechtzetting en/of bezwaar uit te oefenen. Om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, gelieve contact op te nemen via signinmarketing.be@gmail.com Bovendien hebt u het recht om informatie te vragen over de doeleinden, de bronnen en de logica van dergelijke verwerking.

 

(Visited 70 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Pinterest